http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/64084

Üdvözöljük a

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet

honlapján.

Elsőfokú Ítélet a Magyar Ingatlanhitel Zrt. ügyében
A FJSZ Magyar Ingatlanhitel Zrt. ellen benyújtott peres eljárása során a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma az alábbi ítéletet hozta. Az "Üzletszabályzat jelzálogfedezet mellett nyújtott kölcsönügyletekre" megnevezésű üzletszabályzat 2.2.6, 2.21, 5.8, 6.2.7 pontjai, a 3. melléklet "Önálló zálogjogot alapító szerződés" 17. pontja, valamint az üzletszabályzat 6.1.5, 6.2.4, 6.2.6 pontjai tisztességtelenek, ezért érvénytelenek. A szerződés tisztességtelen pontjai, illetve a Fővárosi Bíróság azokkal kapcsolatos állásfoglalása röviden összefoglalva a következő:

2.2.6: Az eladó és a vevő az adásvételi szerződés megkötése után külön okiratban nyilatkoznak arról, hogy nem lettek megtévesztve a vételár nem értékaránytalan, és a szerződés megtámadásra vonatkozó (Ptk. 236§ által biztosított) jogukról lemondanak.A feltétel tisztességtelen, mert a megtámadási határidő megnyílta előtt kívánja meg a fogyasztótól a megtámadási jogról való lemondást.

2.21: Ha a kölcsönszerződés és az önálló zálogszerződés felmondásra kerül, vagy hitelező a vételi jogával él, úgy a hitelezőt az ingatlan birtokosának tekintik. A feltétel tisztességtelen, mert a a szerződéskötéskor még nem létező jogról való lemondást ír elő feltétellé bizonytalan jövőbeli eseményre alapozva.

5.8: Amennyiben a Magyar Ingatlanhitel Zrt. a szerződés értelmében azonnali hatállyal felmondja, úgy az adós ún. kényszerlezárási díjat köteles fizetni. A szerződés ezen pontja tisztességtelen, mert megszűnt szerződés esetén kötelezi a fogyasztót fizetésre.

6.2.7: A kölcsönszerződés megszűnése esetén (legyen annak akár rendkívüli oka, beleértve a természeti katasztrófát is) az adós lemond a végrehajtás felfüggesztésének jogáról. A tisztességtelenség fennáll, mert a szerződéskötéskor még nem létező jogról való lemondást ír elő feltétellé bizonytalan jövőbeli eseményre alapozva.

17: A zálogkötelezett lemond a szerződés megtámadására való jogáról (Ptk. 236§), valamint arról, hogy lényeges körülmények változása esetén mentesüljön a szerződés kikötése szerint biztosítandó vételi jogból folyó kötelezettségek alól (Ptk. 375§). A feltétel tisztességtelen, mert a szerződéskötéskor még nem létező jogról való lemondást ír elő feltétellé bizonytalan jövőbeli eseményre alapozva.

6.1.5: A vételi jog gyakorlása esetén az ingatlant az adós köteles 5 napon belül (számos feltétellel, úgy mint sértetlen, kitakarított állapot stb.) a hitelező részére átadni. A pont tisztességtelen, mert ésszerőtlenül rövid határidőt ír elő a fogyasztónak a kötelezettségei teljesítésére, sőt a jogszabályban előírt határidőt sem biztosítja.

6.2.4: Az ingatlant az adós köteles értékesítés céljából az értesítés kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül (számos feltétellel) a hitelező részére átadni. A feltétel ugyancsak tisztességtelen, mert ésszerűtlenül rövid határidőt ír elő a fogyasztónak a kötelezettségei teljesítésére, sőt a jogszabályban előírt határidőt sem biztosítja.

6.2.6: Az adósnak a kölcsönszerződés megszűnésétől számított 5 napon belül az ingatlant a hitelező részére (számos feltétellel) át kell adni. Tisztességtelen feltétel, mivel ésszerűtlenül rövid határidőt ír elő a fogyasztónak a kötelezettségei teljesítésére, sőt a jogszabályban előírt határidőt sem biztosítja.

Az ügy további részleteiről, illetve bírósági szakaszairól tájékoztatjuk Önöket.

Egyesületünk képviseletét egyébiránt az ügyben továbbra is a dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda nevében dr. Garadnai Tibor ügyvéd úr látja el.

Kapcsolódó dokumentum:
Elsőfokú ítélet a Magyar Ingatlanhitel Zrt. ügyében

SZJA 1%-os felajánlás
Tisztelt Látogatónk!

Adójának 1%-át 2011-ben is fordíthatja fogyasztóvédelmi célra, a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet támogatására. Szívesen veszünk, várunk minden felajánlást!

Adószámunk: 18258181-1-43

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felajánláshoz szükséges rendelkező nyilatkozat adóhatósághoz történő eljuttatásának határideje minden adózó esetén 2010. május 20-a.

Támogatását előre is köszönjük!

Kitűzték az FJSZ Raiffeisen Bank Zrt. elleni eljárásának másodfokú tárgyalását
Az Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezetnek a Raiffeisen Bank Zrt. ellen általános szerződési feltételek érvénytelensége iránt indított perében a Fővárosi Ítélőtábla a fellebbezés tárgyalását 2011. január 12. 9:00 órára Budapest, II. ker. Fekete Sas utca 3. fszt. VII. szám alá tűzte ki.

Az egyesület képviseletét az ügyben a Béhm Ügyvédi Iroda nevében továbbra is Dr. Nagy József Levente ügyvéd úr látja el.

Az idézés az alábbi linken elérhető:
Bírósági idézés (Raiffeisen)

A MALÉV felülvizsgálati kérelme a jogerős ítélettel szemben
Mint arról egyesületünk korábban beszámolt, a Fővárosi Ítélőtábla 2010. május 7-én meghozott jogerős ítéletében megállapította, hogy a MALÉV alkalmazott üzletszabályzatának több pontja (oda-visszaúti jegyek kezelése, felelősség kizárása) tisztességtelen és ezért érvénytelen.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletével szemben a MALÉV felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Legfelsőbb Bíróság a tárgyalást 2010. november 9. 10.45 órára tűzte ki, majd 2010. december 14. 10.45 órára halasztotta.

Az FJSZ folytatja fellépését az említett tisztességtelen szerződéses feltételek ellen. Az egyesület képviseletét az ügyben a Béhm Ügyvédi Iroda nevében továbbra is Dr. Nagy József Levente ügyvéd úr látja el.

Az FJSZ keresetet nyújtott be a Magyar Ingatlanhitel Zrt. ellen
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet bírósági keresetet nyújtott be a Magyar Ingatlanhitel Zrt. ellen az alábbi okok miatt.

A kölcsönt adó cég (Magyar Ingatlanhitel Zrt.) önálló jelzálogot, valamint vételi jogot jegyeztetett be a javára, illetve az általa kijelölt társaság javára, azt azonban üzletszabályában kizárta, hogy a vételi jog gyakorlása esetén a fogyasztó éljen azon jogszabály (Ptk. 375. §) biztosította a jogával, hogy kérje a bíróságot a vételi jogból eredő kötelezettségei alól történő mentesítésre, abban az esetben, ha körülményeiben lényeges változás következik be.

Ez a rendelkezés a devizahiteleseket meglehetősen kedvezőtlen helyzetbe hozta, hiszen nemfizetés esetén nem a jelzálogjog bírósági végrehajtására került sor, hanem a kölcsönadó cég, illetve az általa kijelölt társaság gyakorolta a vételi jogot, azaz egész egyszerűen beszámította a követelést a vételárba, az adós, pedig elvesztette az ingatlanát.

Az üzletszabályzat további erősen kifogásolható rendelkezése, hogy a jogvitára az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet mellett működő állandó választottbíróságot jelölte ki. Ezzel az adósok lényegében elvesztették azon lehetőséget is, hogy pert indítsanak a vételi jog gyakorlása miatt, hiszen a választottbírósági eljárás nagyon drága, és nem vehetők igénybe a különböző illeték és költségkedvezmények sem.  

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma idéző végzésében felhívta a feleket, hogy jelenjenek meg a 2010. november 17-én 8:30-kor a 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 40-44. III. em. 316. a. alatt tartandó tárgyaláson.

Egyesületünk képviseletét az ügyben a dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda nevében dr. Garadnai Tibor ügyvéd úr látja el.

Kapcsolódó dokumentumok:
Az FJSZ keresete a Magyar Ingatlanhitel Zrt. ellen
Bírósági idézés (Magyar Ingatlanhitel Zrt.)

Ingatlandepo.com - Másodfokú ítélet
Az FJSZ ingatlandepo.com internetes oldal üzemeltetői ellen folytatott eljárásában a Szegedi Ítélőtábla az alábbi linken elérhető ítéletet hozta:
Ingatlandepo - másodfokú ítélet

Az ingatlandepo.com üzemeltetője időközben nevet és székhelyet váltott, de az ellenük történő fellépést az FJSZ a továbbiakban is folytatja.

Egyesületünk képviseletét az ügyben továbbra is a dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda nevében dr. Garadnai Tibor ügyvéd úr látja el.

Számos kérdésben nyert pert az FJSZ a MÁV-START ellen
Mint arról 2008. júliusában a nyilvánosságot tájékoztattuk, a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ) közérdekű keresetet nyújtott be a MÁV-START Zrt. (MÁV) ellen, mivel a MÁV az FJSZ véleménye szerint olyan általános szerződési feltételeket alkalmazott, melyek az utasok kártérítési lehetőségeit a vonatok késedelme, vagy kimaradása esetén minimálisra csökkentették, és az utasokat adminisztratív és egyéb jellegű akadályokkal eltántorították attól, hogy jogos igényüket érvényesítsék.
Az FJSZ képviseletét az ügyben a Béhm Ügyvédi Iroda nevében Dr. Nagy József Levente ügyvéd úr látta el.

A Fővárosi Ítélőtábla most meghozott, jogerős ítéletében megállapította, hogy a MÁV alkalmazott üzletszabályzatának számos pontja tisztességtelen és ezért érvénytelen. Tisztességtelennek bizonyultak az alábbi feltételek, melyek szerint:

  • A MÁV a vonatkésést és a vonatkimaradást az állomás ügyeletésének igazolásához kötötte. Ezen kikötések azért tisztességtelenek, mert a MÁV maga dönthette el ezek alapján, hogy szerződésszerűen teljesített-e vagy sem.

  • Ha egy vonat későn indult, és az utas elutazott a későn induló vonattal, akkor azt a MÁV úgy tekintette, hogy azzal az utas lemondott arról, hogy a késői indulás miatt kártérítést kérjen.

  • A MÁV nem fizetett kártérítést a nemzetközi vonat külföldi késése, kimaradása esetén tekintet nélkül arra, hogy azt belföldön, avagy nemzetközileg vették igénybe.

  • A MÁV a csak pótjegyköteles (egyes InterCity és InterPici járatok) vonatok kimaradása, késése esetén nem volt hajlandó semmilyen kártérítést fizetni.

  • Az Intercity és más helybiztosítással közlekedő vonat 15 percet meghaladó késése esetén csak a vonat által érintett állomások pénztáraiban lehetett 24 órán belül a pót- és helyjegy árát visszakérni.

  • A MÁV megkövetelte, hogy az utas a jegyár-visszatérítési kérelméhez csatolja az eredeti menetjegyét, pót- és helyjegyét.


A MÁV időközben megváltoztatta üzletszabályzatát, de a fogyasztók számára nyitva áll a lehetőség, hogy 2007. szeptember 7. és 2009. november 14. közötti időszakban a fenti okok valamelyike alapján nem jutottak kártérítéshez, akkor ezen igényüket akár most érvényesítsék. Az FJSZ álláspontja szerint a tisztességtelen feltételeket alkalmazó MÁV-nak saját magának kellene az utasok kártalanítására irányuló felhívást közzétenni, és az utasokat megfelelően, önként kártalanítani.
Az FJSZ ugyanakkor megvizsgálja a MÁV jelenleg hatályos üzletszabályzatát is, és ha azokban is megjelennek az ismertetettekhez hasonló feltételek, és a MÁV nem hajlandó ezeket haladéktalanul eltörölni, akkor újabb pert fog indítani.
Az FJSZ ezen eredménye mellett megjegyezzük, hogy egyesületünk más tisztességtelen feltételeket alkalmazó vállalat ellen is nyújtott be közérdekű keresetet. A MALÉV Zrt. ellen folyó perben jelen eljárásunkhoz hasonlóan jogerős ítélet született. Ugyanakkor folyamatban vannak az OTP Bank és a Raiffeisen Bank ellen kezelési költségek ügyében (de más jellegben) indított peres eljárásaink is.

A Fővárosi Ítélőtábla által meghozott ítélet itt elérhető.

41 millió forint bírság az Euro Correct Consulting kft.-nek
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet által kezdeményezett eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal 41.618.100 forint bírság megfizetésére kötelezte az Euro Correct Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A Versenytanács megállapította, hogy a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozás a 2008. januárja és augusztusa között a nyomtatott sajtóban megjelent tájékoztatásaival a fogyasztókat megtévesztette. Tulajdonképpen a hitelhez jutás szempontjából hátrányos helyzetű fogyasztókban (BAR-listások, nyugdíjasok) azt a látszatot keltette, mintha a cég
hitelezéssel foglalkozna, és a gyors pénzhez jutás lehetőségét biztosítanák. Holott egy fogyasztói csoport valójában teljesen másképp működik.

Az eredménytől függetlenül a GVH ügykezelésével kapcsolatban egyesületünk meglepőnek tartja, hogy noha az általunk megkapott határozaton 2009. február 5-i dátum szerepel, a tájékoztatás csak a napokban, több mint egy év elteltével történt meg.

A Vj-115/2008. számon nyilvántartott ügyről részletesebb tájékoztatás a GVH honlapján olvasható.

Ingatlandepo.com másodfokon
Az FJSZ ingatlandepo.com internetes oldal üzemeltetői ellen folytatott eljárásának következő (másodfokú) tárgyalását a Szegedi Ítélőtábla 2010. június 4. 9:30 órára Szeged, Sóhordó u. 5. fsz. 10. alá tűzte ki. Az ügyben az alperes részéről fellebbezés nem érkezett.

Egyesületünk képviseletét az ügyben továbbra is a dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda nevében dr. Garadnai Tibor ügyvéd úr látja el.

Ingatlandepo.com ítélet első fokon
Egyesületünk ingatlandepo.com ingatlanhirdető internetes oldal üzemeltetői (az eljárás indításakor Expent Business Club Kft. és Győrfi-fuvar Teherfuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) ellen érvénytelen szerződéses feltételek ügyében beadott közérdekű bírósági keresettel kapcsolatban az alábbiakról számol be.

A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet képviseletét az ügyben a dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda nevében dr. Garadnai Tibor ügyvéd úr látta el, aki a tárgyalások során egyesületünk nevében az alábbi eredményeket érte el.

A Csongrád Megyei Bíróság megállapította, hogy a szolgáltató vállalkozás részéről ÉRVÉNYTELENEK az alábbi feltételek:

- megrendelő a hozzájárulását adja ahhoz, hogy csökkentett szolgáltatás jöjjön létre külön megállapodás nélkül

- a szerződés nem szüntethető meg, amíg a megrendelő nem számolt el a különféle díjakkal és járulékokkal (vonatkozzon ez akár 6 hónapot meghaladó tartozásra is)

- a hirdetés feltevője készfizető kezességet vállal a hirdetési díj és annak járulékai megfizetésére függetlenül attól, hogy a hirdetett ingatlan tulajdonosa-e vagy sem

- a szolgáltató kizárja a különféle rendszerhibákból adódó felelősségét

A döntés értelmezésének kérdésében fontos megemlítenünk, hogy a másodiknak említett feltétel elutasítása azt is jelenti, hogy amennyiben a fogyasztó 6 hónapon belül eláll a szerződéstől, úgy ennél hosszabb időszakra a szolgáltató követeléssel nem állhat elő (akár nem teljesített tartozás esetén sem).

A bíróság az eddig lezajlott eljárásban nem tartotta tisztességtelennek, hogy a szerződés megszüntetését 30 napon belül külön értesítés nélkül kell kérni. Ezen kívül a II. r. alperessel (Győrfi-fuvar Teherfuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) szemben a bíróság perveszteséget állapított meg, bár ez utóbbi vállalkozást egyesületünk csak az általános szerződéses feltételekben foglaltak miatt volt kénytelen perbe állítani.

Az eddigi megállapítások mellett az FJSZ hangsúlyozza, hogy ELSŐFOKÚ ítélet született, amely ellen FELLEBBEZÉSsel élhetünk, és élni is fogunk.

A Csongrád Megyei Bíróság ítélete itt elérhető.

Oldal:       >>