http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/64084
SZJA 1%-os felajánlás
Tisztelt Látogatónk!

Adójának 1%-át 2010-ben is fordíthatja fogyasztóvédelmi célra, a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet támogatására. Szívesen veszünk, várunk minden felajánlást!

Adószámunk: 18258181-1-43

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felajánláshoz szükséges rendelkező nyilatkozat adóhatósághoz történő eljuttatásának határideje minden adózó esetén 2010. május 20-a. Kivétel, hogy munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak legkésőbb 2010. május 10-éig kell a nyilatkozatot átadni.

Támogatását előre is köszönjük!

Az FJSZ az EU fogyasztói jogsérelmek elleni fellépésre feljogosított szervezetek listáján
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezetet az Európai Unió Bizottsága bejegyezte a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetek listájába. Az listáról szóló 2009. november 27-i C287 sz. közlemény, illetve a minősített szervezeteket országonként felsoroló dokumentum az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.

A későbbi hivatkozások miatt megemlítjük, hogy az irányelv sokszori módosítása miatt 2009. december 29-én egy új, a 2009/22/EK sz. irányelv lép hatályba, melybe a korábbi rendelkezéseket az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-án átültette. A 2009/22/EK hatályba lépésével egyidejűleg 98/27/EK irányelv hatályát veszti az L110 közlemény (30. old.) szerint.

13 millió forint bírság az Üstöki Kft.-nek
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet bejelentése alapján a Gazdasági Versenyhivatal 2009. január 20-án versenyfelügyeleti eljárást indított az Üstöki Kereskedelmi Szolgáltató és Ügynöki Kft. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az Üstöki Kft. reklámjaiban 2006-tól folyamatosan nem megalapozottan tulajdonított gyógyhatást az általa forgalmazott Tahiti Noni Juice és a Forever 365 Aloe Vera termékeknek. Továbbá ezen két termékről, valamint a különféle Prolong termékekről a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából valótlanul állította, hogy azok kedvezményes áron csak korlátozott ideig állnak rendelkezésre, és ezáltal megfosztotta a fogyasztót a tájékozott döntéshez szükséges időtől.

Az említett vétségek miatt az FJSZ kezdeményezte Vj-007/2009/62. számú eljárásban az Üstöki Kereskedelmi Szolgáltató és Ügynöki Kft. 13 millió forint bírságot kapott, ezen kívül a GVH kötelezte arra, hogy a Bors című magazinban helyreigazító nyilatkozatot tegyen közzé.

Újabb jogsértő Avon reklámok - újabb büntetés
A szépségipar szereplői számos eszközt bevetnek forgalmuk növelésének érdekében, így nem szokatlan az sem, hogy megtévesztik a fogyasztókat. Ilyen magatartást tanúsított az Avon Cosmetics Hungary Kft. is, ami miatt egy a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet által kezdeményezett eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal 20 millió forint bírsággal sújtotta, és megtiltotta a vállalatnak a jogsértő magatartás folytatását (Vj 112/2006).

Az Avon mindezek ellenére további megtévesztő reklámokat jelentetett meg különböző termékeiről. Ezek közül a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet az alábbiakról tett bejelentést a Gazdasági Versenyhivatalnál: SuperShock szempillaspirál, Anew Ultimate bőröregedést késleltető éjszakai krém, terhességi csíkok és narancsbőr elleni testápoló krém, intenzíven ívelő és hosszabbító szempillaspirál, Anew Clinical ráncfeltöltő. Ezen termékek esetében az Avon egzakt számok formájában adta meg a termékük használatának köszönhető javulást, például 12-szer dúsabb szempillát vagy 50%-kal csökkenő szarkalábakat ígért. Az eredmények alapjául szolgáló tesztekről bebizonyosodott, hogy azokat nem tudományos igényességgel végezték (pl. egyszerű vélemény kérdezés), illetve egyes esetekben azok nem feleltek meg a valós használati körülményeknek, azonban a közölt eredmények a fogyasztók döntését jelentősen a vásárlás irányába befolyásolták.

Az újabb jogsértő tevékenység miatt az FJSZ kezdeményezte Vj-24/2009 nyilvántartási számú eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal 40 millió forintos bírságot szabott ki az Avon Cosmetics Hungary Kft.-re. A döntés az alábbi címen érhető el:

http://www.gvh.hu/gvh/alpha?null&m5_doc=5953&pg=72

Lakáshitel-vizsgálatot indított az FJSZ
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ) mintegy harminc, lakáscélú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézménynél indított vizsgálatot a lakáshitelek feltételeiben bekövetkezett változások kapcsán.

A vizsgálat tárgya annak feltárása, hogy 2008. októbere azaz a gazdasági válság kezdete óta, milyen változásokat hajtottak végre a bankok és egyéb pénzügyi szervezetek a lakáshiteleket illetően, a módosításoknak konkrétan mi volt az indoka, az indokoltság objektívan alátámasztott-e. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a fogyasztók érdekeinek mérlegelése hogyan történt a döntéshozatal során, magukat felelős vállalatoknak tartó hitelintézetek a fogyasztók szempontjait figyelembe veszik-e, és ha igen, hogyan, tettek-e lépéseket az ügyfelekre háruló többletterhek könnyebb elviselhetősége érdekében. A hátrányos intézkedések hatását felmérendő a nem, vagy nem megfelelően fizető adósok számának alakulásáról, továbbá a bankok lakáshitelekből származó bevételeinek változásáról is kértük, hogy adjanak számot a megkeresett pénzügyi szervezetek.

A vizsgálatot alapvetően az indokolja, hogy a lakáshitelek feltételeinek tavaly év vége óta tartó szigorításai, a törlesztőrészletek növekedése milliókat sújt hátrányosan, sokakat pedig rendkívül hátrányosan, mégsem történtek elégségesnek mondható olyan beavatkozások a piaci folyamatokba, melyek megfelelően korlátozták volna a pénzintézeteket abban, hogy az üzleti kockázatuk terheit az egyik legkiszolgáltatottabb fogyasztói rétegre hárítsák. A lakáshiteles fogyasztók ugyanis saját lakhatásuk nyilván csak akkor veszélyeztetik, ha már képtelenek fizetni, ezért a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a fogyasztók ezen kiszolgáltatottságát megfelelően kezelték-e a bankok.

A lakáshitellel foglalkozókat törvény által előírt együttműködési kötelezettség terheli, hogy a fogyasztók érdekképviseletét ellátó FJSZ-szel együttműködjenek. A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet a vizsgálat alapján birtokába került információk birtokában dönt arról, hogy a fogyasztói jogérvényesítés hol és milyen mértékben szükséges.

A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ) négy közérdekű keresetet kezdeményezett.
- Pert indítottunk a Raiffeisen Bank ellen, mert a bank lakáshitelhez nyújtott kezelési költséget a teljes folyósított kölcsönösszeg után számítja fel a teljes futamidő alatt, akkor is, ha az ügyfél időközbeni törlesztése révén a tőketartozása jelentősen csökken. Az FJSZ-hez fordult panaszos például a 12 millió forintos kölcsönből 11 milliót előtörlesztett, azonban a fennmaradó 1 millió forintos tartozása után havi 8 ezer forint tőke és kamattörlesztésen túl havi 12 ezer forint kezelési költséget kell fizetnie, vagyis kezelési költsége 50%-kal meghaladja a kölcsöntörlesztés havi összegét. Mindezt 20 éves futamidő alatt várja el a bank, vagyis a fennmaradó 1 millió forint sokszorosát kellene az ügyfélnek kezelési költség miatt visszafizetni.
- Keresettel támadtuk meg a MALÉV jegykezelési gyakorlatát, mivel az oda-vissza megvett repülőjegyeknél a visszaútra szóló repülőjegy csak akkor felhasználható, ha az odaútit is igénybe veszi az utas.
- Az Unicredit Bank üzletszabályzatba foglalt, a kölcsön- és egyéb szerződések felmondására vonatkozó szabályait nem tartottuk teljes mértékben megfelelőnek, ezért azokat szintén keresettel támadtuk meg, hogy a bank ne tudja saját belátása szerint megítélt körülmények, vagy bármely szerződésszegés miatt felmondani a szerződéseket.
- Bíróság elé hívtuk az ingatlandepo.com honlapot üzemeltető társaságot, mivel 30 napos ingyenes hirdetési lehetőséget hirdető oldal apró betűs, és a fogyasztók számára nehezen észlelhető helyén szerepelnek olyan feltételek, miszerint a hirdetésre vonatkozó szerződés 6 hónapig biztosan fennmarad, ezért a hirdetőt fizetési kötelezettség terheli.

Amennyiben a bíróságok megállapítják a támadott rendelkezések érvénytelenségét, akkor egyetlen fogyasztót sem fognak kötni ezen feltételek.

Kartelleztek a pékek - 76,6 millió forint bírság az FJSZ által kezdeményezett eljárásban
Az FJSZ bejelentése alapján a GVH még 2007 májusában indított eljárást a Magyar Pékszövetség ellen, mert a feltételezés szerint az érdekképviselet koordinálta tagjainak 2006 augusztusi és 2007 februári áremeléseit. Az eljárás során bebizonyosodott, hogy a Magyar Pékszövetség honlapján 2005. november 25-én megjelentette a fehér kenyér "reális" átadási és fogyasztói árát. 2006. március 23-án és 24-én pedig regionális ülésein áremelésre hívta fel tagjait és felszólította a jelenlévőket, hogy kommunikáljanak egymással. A szövetség megnyilvánulásainak egyetlen célja volt: a sütőipari termékek árának emelése. Ezzel a magatartásával a szövetség elősegítette az egyébként egymással versengő vállalkozások piaci magatartásának koordinálását, amelyet a versenytörvény tilt. A GVH az érdekképviseleten kívül 23 sütőipari vállalkozást vont be a vizsgálatba.

Az említett vétségek miatt az FJSZ kezdeményezte Vj-57/2007. számú eljárásban a Magyar Pékszövetség 5 millió forint bírságot kapott, az eljárás alá vont 23 sütőipari cég közül pedig végül 16 kapott összesen 71,6 millió forint bírságot.

5 millió forintos bírság Citibank 0-ft-os bankszámlák reklámjáért az FJSZ kezdeményezte eljárásban
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ) tett bejelentést a Gazdasági Versenyhivatalnál a Citibank ellen, mivel a bank 2008. első félévében 0-Ft-os bankszámlája reklámozása során megtévesztette a fogyasztókat. Az FJSZ gyanúját a GVH vizsgálata igazolta, megállapítást nyert, hogy valóban a fogyasztókat megtévesztő volt az, hogy a Citibank nem észlelhetően közölte különösen televíziós hirdetéseiben azt a tényt, hogy a 0-Ft-ba kerülő bankszámla feltétele, hogy az ügyfél 3.000.000.-Ft-os egyenleggel rendelkezzen a számlán, vagy havonta legalább 150.000.-Ft-os bejövő átutalása legyen. A kampány a fogyasztók széles köréhez jutott el, az alkalmas volt arra, hogy arra indítsa a fogyasztókat, hogy a Citibank 0-Ft-os bankszámláját keressék, miközben az apró betűs feltételek – melyek televíziós, metróplakátos hirdetésekben nem válhattak a fogyasztói észlelés részévé – valójában csak egy szűk, átlagon felüli körnek teszik a terméket elérhetővé. Mindezért 5 millió forint bírságot szabtak ki a Citibankra az FJSZ kezdeményezte, Vj-90/2008. számú eljárásban.

Megtévesztő Nivea terméktájékoztatók - Az FJSZ által indított eljárásban 110 millió forint bírság a Beiersdorf Kft.-nek
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet által kezdeményezett eljárásban a GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Beiersdorf Vegyészeti Termelő és Forgalmazó Kft. 2007. január 1. és 2007. szeptember 17. között a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított a Nivea Visage Q10 Plus és a Nivea Visage DNAge termékcsalád kapcsán adott egyes tájékoztatásaival.

A Versenytanács ezért a Vj-145/2007/69. számú határozatában megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását a termékcsalád jogsértő tájékoztatást tartalmazó termékcsomagolásai vonatkozásában, ezen kívül a Beiersdorf Vegyészeti Termelő és Forgalmazó Kft.-t 110 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

Újabb szépségipari szereplő, a Johnson & Johnson részesült bírságban a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet révén
Mégsem fiatalítanak 10 évet a Johnson & Johnson Kft. termékei, legalábbis erre vonatkozó reklámközléseinek fogyasztókat megtévesztő, eképp jogsértő voltát állapította meg a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet által kezdeményezett eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal, és ezért 70.000.000.-Ft bírsággal sújtotta a vállalkozást. A Johnson & Johnson olyan reklámokat közölt a fogyasztókkal, melyben például 12 heti használat alapján a bőr 10 évet fiatalító, látható hatását ígérte a Roc Retin-Ox+ termékei használatával. Idézet a televíziós, 2007, 2008-ban sugárzott reklámokból: ,,10 évet fiatalít", ,,szarkalábak -7 év", ,,mimikai ráncok - 12 év", ,,RoC- A megtartott ígéret", mely reklámok - több más hirdetés mellett - jogsértőknek bizonyultak.

Az FJSZ tovább figyeli azon reklámokat, melyek a fogyasztók szépség, vagy egészség iránti vágyát használják ki, és erre vonatkozó, hangzatos eredmények ígéretével veszik rá a fogyasztókat vásárlásra, és szükség esetén eljárásokat indít.

Oldal:   <<        >>