http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/64084
Ingatlandepo.com ítélet első fokon
Egyesületünk ingatlandepo.com ingatlanhirdető internetes oldal üzemeltetői (az eljárás indításakor Expent Business Club Kft. és Győrfi-fuvar Teherfuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) ellen érvénytelen szerződéses feltételek ügyében beadott közérdekű bírósági keresettel kapcsolatban az alábbiakról számol be.

A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet képviseletét az ügyben a dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda nevében dr. Garadnai Tibor ügyvéd úr látta el, aki a tárgyalások során egyesületünk nevében az alábbi eredményeket érte el.

A Csongrád Megyei Bíróság megállapította, hogy a szolgáltató vállalkozás részéről ÉRVÉNYTELENEK az alábbi feltételek:

- megrendelő a hozzájárulását adja ahhoz, hogy csökkentett szolgáltatás jöjjön létre külön megállapodás nélkül

- a szerződés nem szüntethető meg, amíg a megrendelő nem számolt el a különféle díjakkal és járulékokkal (vonatkozzon ez akár 6 hónapot meghaladó tartozásra is)

- a hirdetés feltevője készfizető kezességet vállal a hirdetési díj és annak járulékai megfizetésére függetlenül attól, hogy a hirdetett ingatlan tulajdonosa-e vagy sem

- a szolgáltató kizárja a különféle rendszerhibákból adódó felelősségét

A döntés értelmezésének kérdésében fontos megemlítenünk, hogy a másodiknak említett feltétel elutasítása azt is jelenti, hogy amennyiben a fogyasztó 6 hónapon belül eláll a szerződéstől, úgy ennél hosszabb időszakra a szolgáltató követeléssel nem állhat elő (akár nem teljesített tartozás esetén sem).

A bíróság az eddig lezajlott eljárásban nem tartotta tisztességtelennek, hogy a szerződés megszüntetését 30 napon belül külön értesítés nélkül kell kérni. Ezen kívül a II. r. alperessel (Győrfi-fuvar Teherfuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) szemben a bíróság perveszteséget állapított meg, bár ez utóbbi vállalkozást egyesületünk csak az általános szerződéses feltételekben foglaltak miatt volt kénytelen perbe állítani.

Az eddigi megállapítások mellett az FJSZ hangsúlyozza, hogy ELSŐFOKÚ ítélet született, amely ellen FELLEBBEZÉSsel élhetünk, és élni is fogunk.

A Csongrád Megyei Bíróság ítélete itt elérhető.