http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/64084
Számos kérdésben nyert pert az FJSZ a MÁV-START ellen
Mint arról 2008. júliusában a nyilvánosságot tájékoztattuk, a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ) közérdekű keresetet nyújtott be a MÁV-START Zrt. (MÁV) ellen, mivel a MÁV az FJSZ véleménye szerint olyan általános szerződési feltételeket alkalmazott, melyek az utasok kártérítési lehetőségeit a vonatok késedelme, vagy kimaradása esetén minimálisra csökkentették, és az utasokat adminisztratív és egyéb jellegű akadályokkal eltántorították attól, hogy jogos igényüket érvényesítsék.
Az FJSZ képviseletét az ügyben a Béhm Ügyvédi Iroda nevében Dr. Nagy József Levente ügyvéd úr látta el.

A Fővárosi Ítélőtábla most meghozott, jogerős ítéletében megállapította, hogy a MÁV alkalmazott üzletszabályzatának számos pontja tisztességtelen és ezért érvénytelen. Tisztességtelennek bizonyultak az alábbi feltételek, melyek szerint:

  • A MÁV a vonatkésést és a vonatkimaradást az állomás ügyeletésének igazolásához kötötte. Ezen kikötések azért tisztességtelenek, mert a MÁV maga dönthette el ezek alapján, hogy szerződésszerűen teljesített-e vagy sem.

  • Ha egy vonat későn indult, és az utas elutazott a későn induló vonattal, akkor azt a MÁV úgy tekintette, hogy azzal az utas lemondott arról, hogy a késői indulás miatt kártérítést kérjen.

  • A MÁV nem fizetett kártérítést a nemzetközi vonat külföldi késése, kimaradása esetén tekintet nélkül arra, hogy azt belföldön, avagy nemzetközileg vették igénybe.

  • A MÁV a csak pótjegyköteles (egyes InterCity és InterPici járatok) vonatok kimaradása, késése esetén nem volt hajlandó semmilyen kártérítést fizetni.

  • Az Intercity és más helybiztosítással közlekedő vonat 15 percet meghaladó késése esetén csak a vonat által érintett állomások pénztáraiban lehetett 24 órán belül a pót- és helyjegy árát visszakérni.

  • A MÁV megkövetelte, hogy az utas a jegyár-visszatérítési kérelméhez csatolja az eredeti menetjegyét, pót- és helyjegyét.


A MÁV időközben megváltoztatta üzletszabályzatát, de a fogyasztók számára nyitva áll a lehetőség, hogy 2007. szeptember 7. és 2009. november 14. közötti időszakban a fenti okok valamelyike alapján nem jutottak kártérítéshez, akkor ezen igényüket akár most érvényesítsék. Az FJSZ álláspontja szerint a tisztességtelen feltételeket alkalmazó MÁV-nak saját magának kellene az utasok kártalanítására irányuló felhívást közzétenni, és az utasokat megfelelően, önként kártalanítani.
Az FJSZ ugyanakkor megvizsgálja a MÁV jelenleg hatályos üzletszabályzatát is, és ha azokban is megjelennek az ismertetettekhez hasonló feltételek, és a MÁV nem hajlandó ezeket haladéktalanul eltörölni, akkor újabb pert fog indítani.
Az FJSZ ezen eredménye mellett megjegyezzük, hogy egyesületünk más tisztességtelen feltételeket alkalmazó vállalat ellen is nyújtott be közérdekű keresetet. A MALÉV Zrt. ellen folyó perben jelen eljárásunkhoz hasonlóan jogerős ítélet született. Ugyanakkor folyamatban vannak az OTP Bank és a Raiffeisen Bank ellen kezelési költségek ügyében (de más jellegben) indított peres eljárásaink is.

A Fővárosi Ítélőtábla által meghozott ítélet itt elérhető.