http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/64084
Elsőfokú Ítélet a Magyar Ingatlanhitel Zrt. ügyében
A FJSZ Magyar Ingatlanhitel Zrt. ellen benyújtott peres eljárása során a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma az alábbi ítéletet hozta. Az "Üzletszabályzat jelzálogfedezet mellett nyújtott kölcsönügyletekre" megnevezésű üzletszabályzat 2.2.6, 2.21, 5.8, 6.2.7 pontjai, a 3. melléklet "Önálló zálogjogot alapító szerződés" 17. pontja, valamint az üzletszabályzat 6.1.5, 6.2.4, 6.2.6 pontjai tisztességtelenek, ezért érvénytelenek. A szerződés tisztességtelen pontjai, illetve a Fővárosi Bíróság azokkal kapcsolatos állásfoglalása röviden összefoglalva a következő:

2.2.6: Az eladó és a vevő az adásvételi szerződés megkötése után külön okiratban nyilatkoznak arról, hogy nem lettek megtévesztve a vételár nem értékaránytalan, és a szerződés megtámadásra vonatkozó (Ptk. 236§ által biztosított) jogukról lemondanak.A feltétel tisztességtelen, mert a megtámadási határidő megnyílta előtt kívánja meg a fogyasztótól a megtámadási jogról való lemondást.

2.21: Ha a kölcsönszerződés és az önálló zálogszerződés felmondásra kerül, vagy hitelező a vételi jogával él, úgy a hitelezőt az ingatlan birtokosának tekintik. A feltétel tisztességtelen, mert a a szerződéskötéskor még nem létező jogról való lemondást ír elő feltétellé bizonytalan jövőbeli eseményre alapozva.

5.8: Amennyiben a Magyar Ingatlanhitel Zrt. a szerződés értelmében azonnali hatállyal felmondja, úgy az adós ún. kényszerlezárási díjat köteles fizetni. A szerződés ezen pontja tisztességtelen, mert megszűnt szerződés esetén kötelezi a fogyasztót fizetésre.

6.2.7: A kölcsönszerződés megszűnése esetén (legyen annak akár rendkívüli oka, beleértve a természeti katasztrófát is) az adós lemond a végrehajtás felfüggesztésének jogáról. A tisztességtelenség fennáll, mert a szerződéskötéskor még nem létező jogról való lemondást ír elő feltétellé bizonytalan jövőbeli eseményre alapozva.

17: A zálogkötelezett lemond a szerződés megtámadására való jogáról (Ptk. 236§), valamint arról, hogy lényeges körülmények változása esetén mentesüljön a szerződés kikötése szerint biztosítandó vételi jogból folyó kötelezettségek alól (Ptk. 375§). A feltétel tisztességtelen, mert a szerződéskötéskor még nem létező jogról való lemondást ír elő feltétellé bizonytalan jövőbeli eseményre alapozva.

6.1.5: A vételi jog gyakorlása esetén az ingatlant az adós köteles 5 napon belül (számos feltétellel, úgy mint sértetlen, kitakarított állapot stb.) a hitelező részére átadni. A pont tisztességtelen, mert ésszerőtlenül rövid határidőt ír elő a fogyasztónak a kötelezettségei teljesítésére, sőt a jogszabályban előírt határidőt sem biztosítja.

6.2.4: Az ingatlant az adós köteles értékesítés céljából az értesítés kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül (számos feltétellel) a hitelező részére átadni. A feltétel ugyancsak tisztességtelen, mert ésszerűtlenül rövid határidőt ír elő a fogyasztónak a kötelezettségei teljesítésére, sőt a jogszabályban előírt határidőt sem biztosítja.

6.2.6: Az adósnak a kölcsönszerződés megszűnésétől számított 5 napon belül az ingatlant a hitelező részére (számos feltétellel) át kell adni. Tisztességtelen feltétel, mivel ésszerűtlenül rövid határidőt ír elő a fogyasztónak a kötelezettségei teljesítésére, sőt a jogszabályban előírt határidőt sem biztosítja.

Az ügy további részleteiről, illetve bírósági szakaszairól tájékoztatjuk Önöket.

Egyesületünk képviseletét egyébiránt az ügyben továbbra is a dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda nevében dr. Garadnai Tibor ügyvéd úr látja el.

Kapcsolódó dokumentum:
Elsőfokú ítélet a Magyar Ingatlanhitel Zrt. ügyében